จุดอ่อนTank

Tier 10

T110E5  
              T110E5                               T110E3                                  Maus   
              E-100                                    IS-4                                     IS-7    
               Object263                           Foch 155                             FV215b    
               FV215b_183                        VK 72.01                               113E50-M
            E-50 M


  
       WT Auf E-100                   Jagdpanzer E-100                       T110E4
         Object263


Tier 9
  
                ST-I                            VK 45.02 (P)                               E-75

              E-50T 95 
             T95                               AMX 50 Foch


Tier 8

IS-3 T32 
                IS-3                                     T32                                    KV-5
  
                IS-6                                     Lowe                                Tiger IIType 59 
               Type 59                               T26E4


 
              Ferdinand                               T28


Tier 7

Tiger P 
            Tiger P                                     T29 Tier 6

TOG II  
          TOG II                                       KV-2                               KV-1SM4 E2 
          M4A3E2                               VK 30.01 (P)Tier 5
KV-1  T14
                KV-1                                 T14M4
               M4AT 2
              AT 2


Tier 4
Matilda
              Matilda