จุดอ่อน รถถัง Type 59 | World Of Tanks


 สีเขียว USH : ใช้ปืนเจาะด้านข้าง 80 มม.
 สีเขียว LSH : ใช้ปืนเจาะด้านข้าง 100 มม.
สีเขียว ST #1 : 104 มม.
สีส้ม ประมาณ 160 มม.
สีแดง ประมาณ 200 มม.